Kongre Tarihi :24-25 Ekim 2019
Kongre Yeri :HAMPTON BY HILTON MARDİN, Mardin YOL TARİFİ
Bildiri Gönderim Son Tarih : 30 Eylül 2019
Katılımcı Kaydı Son Tarih : 01 Ekim 2019

Davet Metni

DAVET
Değerli Katılımcılar,
Kongremizde 21. yy. gerektirdiği ileri teknoloji işletmelerinde liderlik rollerini üstlenecek farklı disiplinlerden mühendislerin çevre, kalite ve etik değerler çerçevesinde küresel rekabette ayakta kalmak için teknik ve yönetsel becerilerini geliştirecek bilgi paylaşımlarında bulunmayı amaçlıyoruz.
Kongremizde sözel ve poster olarak sunulan bildiriler aşağıdaki alan dergilerimizin yayın ve kabul şartlarına göre düzenlenmesi, ilgili dergilerin web sitelerine yüklenmesi, ilgili dergi editörlerinin değerlendirmesi ve hakem sürecine tamamlamasının ardından yayınlanma hakkını sağlayan çalışmalar ilgili dergilerde yayınlanacaktır. Çalışmaların yayınlanması konusundaki tek taraflı yetki ilgili dergilerin editörleri ve yöneticileridir. Kongremizde sunulan bildirilerin bu dergilerde yayınlanmasına yönelik kesin bir durum söz konusu değildir. Kongremizin tüm katılımcılar başta olmak üzere, akademi ve bilim dünyasına faydalı bir buluşma olmasını arzu ediyoruz. Tüm katılımcı, destekçi ve izleyicilerimize teşekkür ediyor kongremizde buluşmak üzere esenlikler diliyoruz.
 
Kongremiz 2019 Yılı Akademik Teşvik Kriterlerini Karşılamaktadır. Kongremiz sonrasında sunulan bildiriler tam metin olarak pdf kitap halinde yayınlanacaktır. Aynı kitap içerisinde tam metinlerin bitimini takiben özet metinlere yer verilecektir.
 
DEĞERLİ KATILIMCILAR BU KONGRE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİNİN DESTEK VE KATKILARI İLE GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.
 
 
Prof. Dr. Bülent EKER
Kongre Başkanı
(Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı)


Etkinlik Afişi

2.ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KONGRESİ afişi