Kongre Tarihi :10-11 Ekim 2019
Kongre Yeri :Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ankara
Web Adresi :

Davet Metni

4. e-BEYAS Sempozyumu bu yıl 10-11 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara’da  “Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ” ana ve alt temaları ile düzenleniyor.
Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Bilgi Güvenliği Merkezi (BİL-BEM), Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğü, Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Bilgi Yönetimi Dergisi tarafından düzenlenen, TÜRKSAT Bilişim’in katkı ve destekleriyle gerçekleştiriliyor.
2016’dan beri 10 Ekim (10.10) ‘Dünya Elektronik Belge Günü’ olarak kutlanmaktadır. Dünya genelinde olduğu gibi Ülkemizde de Ekim ayı ‘Ulusal Siber Güvenlik Farkındalık Ayı’ olarak ilan edilmiştir. Bu yıl dördüncüsünü yapmayı planladığımız e-BEYAS 2019 Sempozyumu’nun bu tarihlerde olması etkinliğin önemini daha da artırmaktadır.
Ayrıca, tehlike altındaki bitki türlerinin korunması için en önemli aşamanın toplumda farkındalık yaratmak olması göz önüne alınarak 2017 yılında başlattığımız bir uygulama ile endemik bitkilerden birisi Sempozyum sembolü olarak seçilmekte ve web sitemizde, afişlerde, yazışmalarda, duyurularda vb. kullanılmaktadır.  e-BEYAS 2017 Sempozyumu’nda ‘Beypazarı Geveni’ seçilmişti.   Bu yıl endemik bitkilere dikkat çekmek ve çevre duyarlılığını ön plana çıkartmak amacıyla 4. e-BEYAS 2019 Sempozyumu’nun sembolü olarak ‘Ayaş Çançiçeği’ seçilmiştir. *Ayaş Çançiçeği* ile ilgili bilgi web sitemizde  yer almaktadır.
Sempozyumda;
  • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
  • Elektronik Arşiv Yönetimi
  • Endüstri 4.0 ve Bilgi Yönetimi
  • Bilgi Yönetimi ve Yapay Zekâ
  • Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik
  • e-Devlet Kapısında Bilgi ve Belge Yönetimi
  • Dijital Dönüşüm Sürecinde Belge/Bilgi Yönetimi için Kurumsal Mimarilerin Geliştirilmesi
  • Bilgi Sistemi Entegrasyonları
  • Bulut ve Yerel Veri Merkezleri
  • Hesaplamalı Arşiv Bilimi
ve benzeri ana ve alt konular, alanlarında uzman akademisyen ve uygulamacılar tarafından ele alınacaktır. Bu kapsamda *ana ve alt konular*  Sempozyum ana sayfasında yer almaktadır.


Etkinlik Afişi

e-BEYAS 2019 Sempozyumu: Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği afişi