Kongre Tarihi :5-7 Mart 2020
Kongre Yeri :Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri
Web Adresi :

Davet Metni

Mühendislik ve Dijitalleşmede Son Gelişmelere Erişim Konulu Uluslararası Konferansın ana hedefi (ARACONF), akademi ve endüstrideki araştırmacılar için uluslararası bir forum sunarak, çalışmalarını sunmayı, deneyimlerini ve son gelişmeleri paylaşmayı amaçlamaktadır. Konferans son gelişimlerin yaşam döngüsünde çok disiplinli bir bakış açısıyla erişilebilirliği ve yüksek etkileşim kalitesini kapsamlı bir şekilde ele almaktadır.
Konferans, araştırmalardaki güncel konuları tartışmak için çok disiplinli bir platform olarak hizmet vermektedir. Konferans, bu alandaki araştırmalara yardım etmek, teşvik etmek ve tecrübe paylaşımını sağlayacak ortamı sunmaktadır.
Konferans, Türkiye'nin merkezinde bulunan 4000 yıllık tarihe sahip olan Kayseri'de yapılacaktır.
ARACONF 2020 için hem Türkçe hem de İngilizce bildiriler kabul edilmektedir.ARACONF 2020 için hem Türkçe hem de İngilizce bildiriler kabul edilmektedir.
Araştırmacılar sadece özet veya tam metin bildiri ile katılabilirler.
Çalışmalar sözlü ya da poster olarak sunulabilir.
Tüm özetler ve tam metin bildiriler kör hakemlik (blind-review) sürecinde değerlendirilecektir..
Bildiriler en az iki bağımsız hakem tarafından gözden geçirilecektir.
Araştırmacılar bildiri gönderimi için Microsoft Conference Management Sistemini kullanmalıdır.
Benzerlik referanslar olmadan en fazla %25, referanslar ile en fazla %30 olmalıdır.
Seçilen Tüm Makaleler TRDİZİN indeksindeki EJOSAT dergisinde Özel Sayıda yayınlanacaktır.
Konferansta yüksek puanlı seçilen makalelerin genişletilmiş versiyonu Science Citation Index Expanded (SCI-E) kapsamındaki AECE dergisine iletilecektir.
Kabul edilen tam metin bildiriler ve özetler konferans Özet kitabı ve tam metin kitabı olmak üzere bildiri kitabında yayınlanacaktır.
ISBN'ye sahip bildiri kitabı online olarak yayınlanacaktır.
Bir katılım ücreti ile 2 bildiri sunulabilir.