Kongre Tarihi :16-18 Ocak 2020
Kongre Yeri :E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi, İzmir

Davet Metni

Değerli Meslektaşlarımız,


SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak yapay zeka ile ilgili ilkini 2017 yılında düzenlediğimiz sempozyumdan sonra; sizleri 16-18 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirmeyi planladığımız "Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi 2020" ye davet etmekten büyük mutluluk ve onur duymaktayız.


Kongrede sağlık alanında son yıllarda öne çıkan yapay zeka uygulamalarını, bu uygulamaların pratikte kullanım alanlarını ve gelecekte bizleri neler beklediğinin ele alındığı ulusal ve uluslararası uzmanların bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları konferanslar, paneller ve çalıştaylar yer alacaktır.


Bilindiği gibi son yıllarda sağlık alanında yapay zeka kullanımı giderek ilerleme göstermektedir. Bu kongre ile birlikte özellikle sağlık alanında bilinç ve farkındalığın geliştirilmesi, paydaşların birbirini tanımalarının ve iş birliği yapmalarının sağlanması amaçlanmıştır. Bu kongrede yapılacak çalıştaylar ile ortaya çıkacak sonuç raporunun ışığında bu konuda ülkemizde yeni atılımlar yapılacağı düşünülmektedir.


Kongremize bilgi, deneyim ve paylaşımlarımızdan yarar sağlamak için katılmanızdan dolayı mutluluk duyacağız.


Sevgi ve saygılarımızla,