Kongre Tarihi :20-22 Haziran 2019
Kongre Yeri : Nazarbayev Üniversitesi, Astana

Davet Metni

Kültürlerin Kesişimi
Kültürler farklı, şeffaf, dinamik, birbirine nüfuz eden, birbiriyle yarışan, bireysel ve kolektif ihtiyaç ve amaçlara cevaben evrilerek yol alır. Kavşaklar ise bu yolları birbirine bağlayan kesişim noktalarıdır. Buluşmayı çağrıştırdıkları kadar, ayrışmayı da çağrıştırırlar. Kavşağı fiziki algıdan zihinsel imgeye taşıdığımızda kültürler için de karşılıkları kesişme, yaklaşma ve uzaklaşma noktalarıdır. Kültürler birbirlerine yaklaştıkça mı zenginleşir? Uzaklaştıklarında mı öznelleşirler? Kesişim noktaları birer besleyici unsur mudur? Yoksa kültürleri tekdüze kılan bir tuzak mı?

ADES 20-22 Haziran 2019’da bu kesişimin koordinatlarını Astana’ya taşıyor. ADES V sizleri Kazakistan’ın başkentinde, Nazarbayev Üniversitesi’nin ev sahipliğinde kesiştikçe benzeşen, uzaklaştıkça ayrışan, bir araya geldikçe çoğulculaşan kültürel bileşkelerin üzerinden bakmaya davet ediyor.


Etkinlik Afişi

Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu - ADES 2019 afişi