Kongre Tarihi :26-28 Nisan 2018
Kongre Yeri :Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon YOL TARİFİ
Web Adresi :

Davet Metni

Değerli Akademisyenler ve Sevgili Öğrenciler,
Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi “Dijitalleşen Dünyada Çocuk Olmak” teması ile 26-28 Nisan 2018 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.
İnsan, birikimin ürünüdür. İnsanlar hep birlikte bir kültür oluşturur. Bu kültürün yeni bireylere aktarılması da eğitimle gerçekleşir. Eğitim bize insanlığın deneyimlerini aktarır ve biz de eğitim ile kendimizden sonrakilere temel oluştururuz. Bu temelin ilk kademesi okul öncesi eğitimle başlar.
Günümüzde gelişen ve yenilenen dijital teknolojilerin günlük yaşamın içerisinde daha görünür olması ve kullanımının yaygınlaşması ile okul öncesi eğitimi de etkileyen ortak bir kültür meydana gelmiştir. Özellikle internetin ortaya çıkışı ile birlikte, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da dijitalleşme başlamış ve dijital kültür, bilgi toplumunun ayrılmaz bir parçası hâline dönüşmüştür. Dijital kültür, dijitalleşmenin getirdiği bir yaşam biçimi ve alışkanlıklar bütünüdür. Dijitalleşen dünyada, bu kültürün bebeklikten yetişkinliğe tüm yaşam dönemlerinde olumlu ve olumsuz etkileri görülmektedir. Dijital bilincin erken yaşlardan itibaren oluşturulması, dijital kültüre ve teknolojik ortama hazır olarak doğan çocuklar için son derece önemlidir. Çünkü çocukları bu kültürden yadsıyarak yetiştirmek günümüzde olanaksızdır.
Bu bağlamda biz eğitimcilere, küçük yaşlardan itibaren gerek çocukların eğitiminde gerekse ailelerde, dijital kültür bilincinin geliştirilmesi için çok büyük görevler düşmektedir. Eğitim, dijital kültürün doğru analiz edilmesiyle anlamlı ve gereksinim karşılayıcı bir rol oynayacaktır. Kongremizde dijital teknolojinin olumlu ve olumsuz etkilerini tartışmak, eğitsel önlemler alma konusunda eğitimcilere yeni bakış açısı kazandıracak, bilinçli ve etkin kullanıma yönelik yeni yaklaşımları incelemek ve tartışmak, sorunlara yeni çözümler getirmeyi kolaylaştıracaktır.
Ayrıca bu kongre ile lisans ve lisansüstü öğrenciler, Okul Öncesi Eğitimi’ne yönelik yapılan araştırma, proje, derleme vb. çalışmalarından oluşturacakları bildirilerini sunma, alan ile ilgili güncel tartışmalara katılabilme olanağı bulacaklardır.
Kongrenin bilimsel kurulu, katılımcıların kongreden en iyi tecrübe ile ayrılmaları için sunulacak içeriğin nitelikli olmasına dikkat edecektir.
 
Doç. Dr. Münevver CAN YAŞAR
Düzenleme Kurulu Başkanı