Kongre Tarihi :26-28 Eylül 2019
Kongre Yeri :Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Eskişehir

Davet Metni

Teknoloji Transferi; kamu, özel sektor, arastırma ve egitim kurulus¸ları, sivil toplum orgutleri gibi paydas¸lar arasında bilgi, deneyim ve tec¸hizat akıs¸ı surec¸lerini kapsamaktadır. Universitelerde Teknoloji Transferi ise, bilimsel arastırmalar sonucunda ortaya cıkan bulusve yenilikci ürünlerin ticarileşme surecini baştan sona kapsayan destek hizmetleri bütünü¨ olarak tanımlanabilir. En önemli ulusal kalkınma stratejilerinden biri olan teknoloji transferi, geleceğin bilgi temelli ekonomilerine yön verecek unsur olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde teknoloji transferi konusunda farkındalık yaratma çabaları, ekosistemin tüm paydaşlarının gayretleri ile geride bırakılmış, bu alanda artık akıllı uzmanlaşmanın gerekliliği konuşulmaya başlanmıştır. Gün geçtikçe daha çok araştırmacı ve uygulamacı tarafından ilgi gören teknoloji transferi; interdisipliner yapısı ve uluslararası düzeyde henüz gelişim aşamasında olan literatürü ile akademik çalışmalarla desteklenmeye son derece açık bir alandır.

 

Hem teknoloji transfer uzmanlarının akademik gelişimine, hem de bu alanda oluşmakta olan literatüre ulusal düzeyde bir katkı sağlamak amacıyla planlanan Türkiye’nin ilk Teknoloji Transfer Ofisleri Kongresi, 26 - 28 Eylül 2019’da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Şehir ve bölge çapında geliştirilen teknoloji transfer ekosisteminin güzel bir örneği olan kongre, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi başta olmak üzere, bölge üniversitelerinin değerli katkıları ve ÜSİMP’in alandaki büyük tecrübesi ışığında düzenlenmektedir. TTO uzmanlarının ve alanda faaliyet gösteren araştırmacıların bildirileri ile katılım sağlayacağı uluslararası kongrenin çıktıları, kongre bildiri kitapçığının yanı sıra, arzu eden katılımcıların tam metin bildirileri için yine ülkemizde bir ilk niteliğinde olan ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından yayınlanan “Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi”nde yayınlanacaktır.Etkinlik Afişi

1. Uluslararası Teknoloji Transfer Ofisleri Kongresi afişi