Kongre Tarihi :28-30 Kasım 2018
Kongre Yeri :Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun

Davet Metni

Saygıdeğer Bilim İnsanları,

Sizleri; 28-30 Kasım 2018 tarihinde, Samsun’da, bu yıla özgü olarak Biyoçeşitlilik temasıyla düzenlenen 2. Uluslararası UNIDOKAP Karadeniz Sempozyumu’na davet etmekten onur ve mutluluk duymaktayız.

UNIDOKAP, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla, Karadeniz Üniversiteleri arasında iş birliğini hedefleyen bölgesel bir platformdur. UNIDOKAP 2018 başkanlığını yürüten Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Biyoçeşitlilik temalı 2. Uluslararası UNIDOKAP Karadeniz Sempozyumu’nun organizasyonunu gerçekleştirmektedir.

Ana hedefimiz, yeni araştırmaları duyurmak, bilim insanları arasındaki iş birliğini artırmak, Sucul, Karasal ve Mikrobiyal Biyoçeşitlilik konusunda, farklı ülkelerden uzman araştırmacıları bilimsel camia ile buluşturmaktır. Aynı zamanda, lisansüstü öğrenciler ve doktora sonrası araştırmacılara Biyoçeşitlilik ve ilgili diğer konularda çalışmalarını sunma fırsatı yaratmak amaçlanmıştır.

Bu bağlamda, tüm meslektaşlarımızın 2. Uluslararası UNIDOKAP Karadeniz Biyoçeşitlilik Sempozyumu’na konuşmacı olarak katılmasını ümit ediyoruz. Sempozyum konuları, aşağıda belirtilen Fen, Çevre, Ziraat ve Sosyal bilimler tabanlı konu başlıklarından oluşmaktadır.

*Karasal ve Sucul Fauna ve Flora Çalışmaları
* Biyoçeşitliliğin Korunması
* İşgalci Türler
* Endemizm ve Endemik Türler
* Biyokaçakçılık ve Mücadele
* İklim Değişikliği ve Ekosisteme Etkileri
* Ekosistem İşleyişi ve Sürdürülebilirliği
* Ekosistem Yönetimi ve Göç
* Doğal Kaynak ve Havza Yönetimi
* Gıda Güvenliği ve Biyoçeşitlilik
* Şehir Ekolojisi/Ekokent
* Ekosistem Rehabilitasyonu
* Mikrobiyolojik Çeşitlilik
*Genetik Islah
* Metagenomik

Sizleri Samsun’da görmeyi umuyor ve herkese Biyoçeşitlilik temalı 2. Uluslararası UNIDOKAP Karadeniz Sempozyumu’nda başarılı ve verimli bir katılım diliyoruz.

Düzenleme Komitesi