Kongre Tarihi :2-4 Temmuz 2020
Kongre Yeri :İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul
Web Adresi :

Davet Metni

Konferansın ana teması ku¨reselleşme ve dijitalleşme döneminde işletmeler
ve girişimcilerin geliştirilmesidir. Konferansta makale tebliğleri, poster
sunumları, vaka çalışmaları, öğrenci sunumları ve genel oturumlar olacaktır.
Bu¨tu¨n bildiriler çift kör-hakem su¨reciyle değerlendirilecektir. Kabul edilen
bildiriler, yazarlardan en az birinin kongreye katılması şartı ile hakemli
Amerikan bildiri kitabında yayımlanacaktır. (Advances in Global Business
Research, ISS# 1549-9332).