Kongre Tarihi :3-5 Ekim 2019
Kongre Yeri :Ulu Resort Hotel, Mersin YOL TARİFİ

Davet Metni

Saygıdeğer Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanları,
Kamu ve Özel Sektörün Kıymetli Temsilcileri,
Saygıdeğer Akademisyenler,
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, TOBB ETÜ, Mersin Üniversitesi, 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi veİskenderun Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle 3-5 Ekim 2019 tarihlerinde Ulu Resort Hotel'de "II. Uluslararası Liderlik Akademisi" gerçekleştirilecektir.
Liderlik günümüz yönetim stratejileri bağlamında anahtar kavram haline gelmiştir. Liderlerin toplumu etkileme ve yönlendirme becerileri sosyo-kültürel açıdan işletmeleri doğrudan etkilemekte ve kurumsallaşmanın önünü açmaktadır. Liderliğin doğuştan gelen bir yetenek olmadığından hareketle, örgütlü yaşamın gereği olarak oda ve borsa yöneticilerinin/meclis üyelerinin ve personelinin liderlik ve kişisel gelişim eğitimlerini almalarının tüm sosyal paydaşları için olumlu çıktılar yaratacağı düşünülmektedir.
Ayrıca, TOBB'a bağlı Oda ve Borsalarda görevli Akreditasyon Sorumlularının "İyi Uygulamalar" konulu paylaşımları açısından etkinliğin olumlu etki yaratacağı öngörülmektedir.
Liderlik Akademisi, iş dünyasının sahadaki temsilcileri ile teorik bilginin aktarımını üstlenen akademisyenlerin bir araya geldiği, bilgi ve deneyim aktarımının ve etkileşimin gerçekleştiği bilgi şölenidir ve bu doğrultuda atılmış en önemliÜniversite-Sanayi İşbirliği adımlarından birini oluşturmaktadır.
2018 yılında, TOBB Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU'nun teşrifleriyle ilkini gerçekleştirdiğimiz I. Liderlik Akademisi kapsamında; 50 farklı kurum/kuruluş, 27 Oda ve Borsa, 310 katılımcı ile 15 Konferans ve Seminer, 20 Çağrılı Konuşmacı ve 11 tebliğ sunumu başarıyla tamamlanmıştır. Ayrıca, etkinlik sonrası oluşturulan Çalıştay Sonuç Bildirgesi TOBB'a bağlı tüm oda ve borsalara ulaştırılmıştır.
3-5 Ekim 2019 tarihinde daha geniş katılım ve daha kapsamlı eğitim/etkileşim programlarıyla düzenleyeceğimiz II. Uluslararası Liderlik Akademisi'nde; liderliğin ilham veren gücüne ve insanları etkileme becerisine odaklanan çeşitli eğitim-öğretim etkinlikleri/seminerler/akademik oturumlar/paneller/B2B görüşmeler ve atölye çalışmalarıyla 3 gün boyunca tüm katılımcıların beşeri ve sosyal sermayelerine katkı yapmaları hedeflenmektedir.
II. Uluslararası Liderlik Akademisi'ne, Liderlik ve Yönetim konulu çalışmalarıyla Akademisyenlerin/Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin katılımları hedeflenmektedir. Akademik katılımlar ile liderlik ve yönetim konulu bildiri özetleri etkinlik kapsamında sunulacaktır. 
Liderlik kavramı çerçevesinde son gelişmeleri paylaşmak, tartışmak ve literatüre katkı sağlamak için sizleri değerli katılımcıları 3-5 Ekim 2019 tarihlerinde etkinliğimize bekliyoruz. 
Sevgi ve saygılarımızla.
DÜZENLEME KURULU


Etkinlik Afişi

II. ULUSLARARASI LİDERLİK AKADEMİSİ afişi