Kongre Tarihi :1-2 Kasım 2018
Kongre Yeri :Swissotel The Bosphorus, İstanbul
Web Adresi :

Davet Metni

OİB’nin desteği, OSD, OTEP, TAYSAD ortaklığı ve SAE işbirliği ile 1-2 Kasım 2018 tarihlerinde 3. sü düzenlenecek olan ?Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı - IAEC”, otomotiv sanayinin mühendislik konularında atılması gereken adımları, mühendisliğin otomotiv sanayindeki mevcut dinamiklerini ve uluslararası alanda uzmanların görüşlerini teknik bir perspektif ile katılımcılarla paylaşmayı amaçlamaktadır.

Ülkemizin lider sanayi grupları arasında yer alan ve ülke ekonomisine etkileri ciddi boyutlarda olan otomotiv sanayii içinde;

Mühendislik ve ARGE faaliyetlerinin geliştirilmesine,
Üniversitelerin sanayi ile işbirliği yapmasına,
Uluslararası boyutta mühendislik konularında firmaların, bilgi ve teknik başlıklarında alternatif kaynak kullanmasına

ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu ihtiyaca paralel eğitim ve geliştirme faaliyetleri, hem teknik personel hem de mühendis kadrosu için gereklidir.

IAEC, bu amaç ve gerekliliklere dayanarak, otomotivdeki mühendislik ve ARGE faaliyetlerine yön verme, algı yönetimi ve bilgi paylaşımı için planlanmaktadır.

Bu yıl “Otomotivde Elektronik ve Yazılımın Bugünü ve Yarını” teması çerçevesinde, “Otomotivde Elektronik ve Yazılıma Yönelik Gelişmeler”, “Yazılım Güvenliği ve Blok Zinciri”, “Akıllı Araçlar için Düzenlemeler ve Testler”, “Gelişen Yeni Teknolojilerin Otomotiv Sanayi ve Lojistik Sektörlerine Etkisi”, “5G ve Araçlar Arası Haberleşmenin Geleceği”, “Araçlarda Elektroniğin Geleceği”, “Araçlarda Yapay Zeka”, “Teknoloji ve Etik”, “Otomotivde İç Girişimcilik Stratejileri”, “Gelişen Teknolojiler ve Yenilikçi Girişimlerin Otomotiv Sektörüne Etkileri”, “Otomotivde Elektronik ve Yazılımın Bugünü ve Yarını” konularının değerlendirileceği konferansta, ayrıca bu yıl düzenlenen “IAEC 1. Otomotiv Tez Ödülleri” ödül töreni de yer alacaktır.

American Society of Automotive Engineers - SAE International, konferansın seçilmiş konularında uluslararası uzman konuşmacılar ile konferansı desteklemektedir.