Kongre Tarihi :21-23 Mart 2019
Kongre Yeri :MEF Üniversitesi, İstanbul YOL TARİFİ

Davet Metni

Merhaba,

 

Hemülkemizde hem dünyada şiddetin giderek yaygınlaştığı ve hayatın her alanındakarşımıza çıktığı bu ortamda, şiddeti anlamak ve şiddet hakkında konuşmak içinsizlerle yeniden bir araya gelmek istiyoruz.

 

ŞiddetiÖnleme ve Rehabilitasyon Derneği (İMDAT) ve MEF Üniversitesi’nin ortakçalışması sonucunda 3 yıldır ulusal düzeyde gerçekleştirdiğimiz Şiddeti AnlamakKongresi’ni bu yıl uluslararası olarak düzenleyeceğiz. Uluslararası ŞiddetiAnlamak Kongresi’nin ana temasını, “Gündelik Hayatta Şiddet’’ olarakbelirledik. Gündelik hayatımızda, çok farklı anlarda ve şekillerde, hatta bazenadını koyamadan şiddete maruz kalıyoruz. ‘Sporda Şiddet’, ‘Trafik Şiddeti’,‘Dijital Çağda Şiddet’, ‘Kaçırılan Çocuklar’ ve ‘Mültecilere Yönelik Şiddet’,bu şiddet alanlarının sadece birkaçı. Bu konulara ve tüm diğer şiddetalanlarına geniş bir bakış açısı ile yaklaşıp gündelik hayatta şiddet kavramınıtartışmak ve sosyolojik, psikolojik, felsefi yönleriyle incelemek niyetindeyiz.Şiddeti bazen mağdur, bazen fail açısından ele alacak; çözüm önerileri üzerindetartışacağız.

 

21-23Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek kongremizde konu ile ilgilioturumlar, paneller gerçekleştirilecek; sözlü ve yazılı bildiriler ve posterleryer alacaktır. Ayrıca 20 Mart 2019 tarihinde, psikologlar, psikiyatristler,hukukçular ve adli tıp uzmanları tarafından “Mağdur Çocukla Görüşme Teknikleri”kursu düzenlenecektir. Kurs sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.Bildiriler için son gönderim tarihi 28.02.2019’dur. Bilgi için www.siddetianlamak.com ve www.imdat.org adresleriniziyaret edebilirsiniz.

 

Bundanönce düzenlediğimiz kongrelerde olduğu gibi bu yıl da siz değerlikatılımcılarımızın katkı ve desteği bizim için çok değerli. Sizleri aramızdagörmekten memnuniyet duyacağız.

 

Saygılarımızla,

 Etkinlik Afişi

I.Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi     Ana Tema: Gündelik Hayatta Şiddet  afişi