Kongre Tarihi :18-20 Temmuz 2019
Kongre Yeri :, Dallas

Davet Metni

International Sustainable Buildings Symposium - ISBS”was organized for the first time on 26-28th May 2010, for the second time on28-30th May 2015, and for the third time on 15-17th March 2017. With the ideawhich makes the symposium a regular organization, the “4th InternationalSustainable Buildings Symposium - ISBS 2019” will be held on 18-20th July 2019in the City of Dallas, Texas - USA. By organizing ISBS 2019, we aim to bringtogether researchers and experts from both USA and Turkey and the rest of theworld in dialogue with researchers and authorities of implementing andconsulting firms and institutions. Researchers having significant reputation onan international scale will be invited to the symposium as keynote speakers. Inthis context, the symposium will facilitate researchers, academic institutions,municipalities, government bodies, non-governmental organizations, otherofficial and private establishments being active in construction sector andenvironmental technologies to discuss the current issues in construction andenvironmental technology areas. In addition, both national and internationalcompanies will find the opportunity to introduce their products and servicesthat they can give, and make corporations meet local and foreign experts andauthorities from the government agencies. We wish the symposium will beworthwhile for the participants and the academic community, and we are honoredto see you among us.


Bir Avrupa Birliği projesi kapsamında ortaya çıkan “Uluslararası SürdürülebilirSempozyumu (International Sustainable Buildings Symposium-ISBS)” nun ilki 2010yılında Ankara’da (www.isbs.gazi.edu.tr), ikincisi 2015yılında yine Ankara’da (www.isbs2015.gazi.edu.tr) ve üçüncüsü2017 yılında Dubai’de (www.isbs2017.gazi.edu.tr) organizeedilmiştir. Sempozyumun dördüncüsü 18-20 Temmuz2019’da Dallas-Teksas/Amerika Birleşik Devletleri’nde Amerika MimarlarEnstitüsü (American Institute of Architects-AIA) işbirliği ilegerçekleştirilecektir. Sempozyumumuza sizleri davet etmekten büyük birmutluluk ve onur duymaktayız.

 Sempozyumda, yurtiçi veyurtdışından katılacak bilim adamları, uzmanlar ile uygulamacı ve denetimmekanizmalarında görev alan kurum-kuruluşların bir araya getirilmesihedeflenmektedir. Bu hedef çerçevesinde, “sürdürülebilir yapıtasarımı”, “sürdürülebilir yapı malzemeleri”, “sürdürülebilir kentsel tasarım”,“mühendislik biliminde sürdürülebilirlik” ve “çevrepolitikaları ve uygulamaları” alanlarında geleceğe yönelik öngörülerinortaya konacağı ve çözümler üretileceği, Amerika’da, Türkiye’de ve diğerülkelerde sürdürülebilir yapılar konusundaki gelişmelerin değerlendirileceği vebilgi alışverişinde bulunulacağı bir tartışma platformu oluşturulacaktır.Amerika Mimarlar Odası (AIA), ABD Yeşil Binalar Derneği (USGBC), Türkiye ÇevreDostu Yeşil Binalar Derneği, ABD Ordusu Mühendislik ARGE Merkezi ÇevreLaboratuvarı gibi kurumlardan sempozyum konularında dünyaca tanınan uzmanlar veönemli bilim adamları davetli konuşmacı olarak sempozyuma katılacaktır.

 “4. Uluslararası SürdürülebilirYapılar Sempozyumu (ISBS 2019)”, Dallas Mimarlar Odasının (AmericanInstitute of Architects-AIA Dallas) her yıl düzenli olarak organizeettiği “North Texas Sustainable Showcase (NTSS 2019)” etkinliğiile bir arada gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda sempozyum, dünya genelindeçevre teknolojileri ve yapı sektöründe faaliyet gösteren tüm kurum vekuruluşlar, şirketler, belediyeler ve diğer resmi ve özel kurum yetkililerinibir araya getirecektir. Bu sempozyum ile sektörde faaliyet gösteren ulusal veuluslararası tüm firmalara kendi ürün ve hizmetlerini tanıtma, yerli-yabancıuzmanlar ve resmi kurum yetkilileriyle bir araya gelme, işbirlikleri oluşturmafırsatı da sunulmuş olacaktır.