Kongre Tarihi :21-23 Haziran 2019
Kongre Yeri :Otel Revita, Varşova

Davet Metni

Toplum ve ilgili araştırmalar bilim toplumunun ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bilimsel bilgi ve toplumdaki rolünün bilinmesi, bir bütün olarak toplum üzerinde, geniş çapta uygulanması, herkesin bilimsel sonuçlardan haberdar olması ve bilimin kişisel yaşam üzerindeki etkisine dair köklü bir görüşe ulaşabilmesi için gereklidir.
Bütün bu nedenlerden ötürü, sosyal olgular hayati öneme sahiptir. İnovasyonun tanımı, günümüzde sosyal bilimciler için bir ilgi alanı olmuştur. İnovasyonun toplum ve beşeri bilimler içinde nasıl tanımlandığının, faaliyetlerin toplum içinde nasıl gerçekleştirileceği düşünülmektedir. Sosyal bilimciler, ürünlerde, süreçlerde ve pazarlarda radikal veya artan değişiklikler dahil olmak üzere inovasyonun tanımına ilişkin birçok perspektiften farklı bir yaklaşım kullanmaktadırlar. Bu kongrede toplumun yönetim, sosyoloji, psikoloji ve diğer beşeri bilimler yenilikçi yaklaşımlarla birbirleriyle ilişkilendirilecektir. 21-22-23 Haziran 2019 tarihleri arasında Varşova'da bilimsel bir çevrede toplum ve inovasyonu deneyimlemeye davet ediyoruz.